Enkelt!
Smarta funktioner

Smarta funktioner


Föreningens administratörer kan editera föreningen sidor utan annan programvara än Internet Explorer.

Man kan skapa både interna sidor som bara föreningens medlemmar kommer åt (intranet) men även skapa sidor som ligger publikt, dvs alla som surfar på internet kan komma åt dem.

Dokument (t ex Excel, Word, PowerPint, PDF)och bilder kan laddas upp till systemet för att delas ut via sidorna.

Föreningens administratörer kan ändra på designen av webbplatsen med hjälp av bakgrundsfärger, textfärger, toppbild och ramstorlekar

Man kommer åt sidor som delas ut av BRFinfo som innehåller information som är intressant för alla föreningar.

Man kan sätta upp datumbegränsning på användare som gör att man kan hindra användare att logga in efter inställt datum. Detta kan exempelvis vara bra då man låter mäklare eller bankanställda komma åt föreningens sidor temporärt.

Information som endast är avsedd för styrelsen särskiljer ni från övrig information. Andra användare kommer då inte se att dessa sidor finns och kan inte heller komma åt dem.

För de som inte har tillgång till internet eller för egen arkivering kan ni enkelt skriva ut all information som ni skrivit in i er BRFinfo

När ni skapar er BRF första gången får ni en grundstruktur med förslag på innehåll och struktur. Härigenom får ni en snabb start och en idé om hur ni ska utforma er BRFinfo.

Ni kan genomföra grupp-mail till alla medlemmar, till bara styrelsen eller till externa intressenter. Dvs. ni kan snabbt och enkelt nå ut med budskap till alla era medlemmar utan att de behöver gå till BRFinfo.se.