Om BRFinfo
Bakgrund
Vision
Fakta

Om BRFinfo


BRFinfo är en webbaserad tjänst där bostadsrättsföreningar samlar och presenterar information om och för sin egen förening. Information som är viktig för föreningens medlemmar i det dagliga livet och för andra intressenter till föreningen. All information är lösenordsskyddad och föreningen väljer vilka som ska kunna ta del av informationen, förutom medlemmar kan t ex mäklare erbjudas tillgång till information om föreningen i samband med försäljning i föreningen.

Det finns två nivåer i systemet – en vanlig medlemsnivå samt en för styrelse. Styrelseledamöter har åtkomst till egen information, t ex styrelseprotokoll etc. Administrationen är extremt enkel och sköts helt och hållet av föreningen själv direkt via webbläsaren.

Föreningen får tillgång till BRFinfo-systemet och behöver endast tänka på innehållet. BRFinfo ser till att systemet fungerar och att ni alltid kommer åt er BRFinfo. Föreningen betalar en startavgift för att få tillgång till systemet sen betalar föreningen en månadsavgift. Härigenom slipper föreningen göra större investeringar för att själva skapa sin hemsida.

Eftersom BRFinfo bygger på att det ska vara enkelt att använda BRFinfosystemet och skapa och hantera innehållet är systemet enkelt utformat. Behärskar du dator, kan skriva text och har tillgång till Internet så kan du hantera BRFinfo. Kort sagt, med BRFinfo behöver ni inte oroa er för att få en hemsida som inte uppdateas och underhålls. Flera personer kan ha uppgiften att hantera er BRFinfo, om ansvarig t ex flyttar är det lätt för någon annan att ta vid.